top of page

תקנון אתר האינטרנט של סנקסו

תקנון זה מסדיר את היחסים המשפטיים, העסקיים והמסחריים שבין טריק הום בע"מ (להלן: "סנקסו") באמצעות אתר האינטרנט שלה (להלן: "האתר") לבין המשתמשים באתר ולקוחותיה הרוכשים את מוצריה באתר זה והשוהים במדינת ישראל (להלן: "הלקוחות" ו/או "הלקוח") בכפוף לכללי תקנון זה.

יש לקרוא בעיון את התקנון וכל הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש או רכישה באתר .

 

1. הזמנות באתר

 

על מנת שנוכל למלא אחר הצעתך לרכישת מוצר/ים באתר (להלן: "הזמנתך") יש צורך שהמוצרים שהזמנת יימצאו במלאי חנות האתר. למרות שסנקסו עושה כמיטב יכולתה להבטיח שהמוצרים המוצגים באתר יימצאו במלאי, הרי שלעתים מוצרים המוצגים באתר יהיו חסרים.

סנקסו שומרת לעצמה לשנות מדי פעם את מגוון המוצרים באתר, לפי שיקול דעתה.

אם המוצרים חסרים, תשלח לך הודעה מתאימה באמצעות הדואר האלקטרוני שלך או באמצעות הטלפון. במקרה הזה, שומרת לעצמה סנקסו את הזכות להגיש לך, במידה וישנה כזאת, הצעה לרכישת מוצר חלופי בעל אופי ומחיר דומים. אם תקבל את ההצעה הנ"ל, יעודכנו פרטי הזמנתך מחדש. אם החלטת לסרב, תימחק הזמנתך וכרטיס האשראי שלך לא יחויב.

בכל כניסה למוצר באתר ובכל סוג של מכירה יש לבצע הרשמה (אלא אם הלקוח מוגדר כלקוח רשום) או לרשום את פרטי הלקוח. רכישות יתבצעו רק בפועל על ידי אישור חברת כרטיס האשראי או אישור חברת פייפאל. ללא אישור כאמור לא יהיה כל תוקף להזמנה כלפי סנקסו. כרטיס אשראי שנמסר על ידי לקוח ואשר סורב מכל סיבה שהיא על ידי חברת האשראי ו/או פייפאל – הדבר יהווה ראיה לביטול עסקה מבחינת סנקסו. הלקוח יכול לפנות ולתקן את האישור לתשלום וזאת במידה והאתר יאשר את השינוי .

מועדי אספקה יחלו רק לאחר קבלת האישור מחברת כרטיסי האשראי.

כל המחירים באתר כוללים מע"מ.

2. משלוח המוצר/ים

המוצרים השונים יסופקו באמצעות חברת שליחים או דואר ישראל. מוצרים שיסופקו באמצעים אלו יישלחו בהתאם לזמן האספקה המצויין באתר. משלוח המוצרים יתבצע רק לאחר קבלת אישור מחברת האשראי או פייפאל על תקינות העסקה. במידה ובעת ביצוע ההזמנה יימסרו פרטי זיהוי שגויים על ידי הלקוח, לא נוכל להבטיח שהמוצרים יסופקו. במקרה שהמוצרים יחזרו לסנקסו בגלל פרטים מוטעים שנמסרו ע"י הלקוח, יחויב הלקוח בתשלום בגין דמי משלוח וטיפול בסך 15% מערך ההזמנה או מינימום 30 ש"ח.

אנא הקפד למלא פרטים מדויקים ועדכניים. הגשת פרטים אישיים כוזבים אסורה לחלוטין ומהווה עבירה פלילית על פי הוראות חוק העונשין, התשל"ז – 1977 ו/או בכפוף לכל דין.

מוצרי האתר יימכרו אך ורק בתחום מדינת ישראל.

3. תשלומים

התשלום מתבצע באמצעות כרטיס אשראי או דרך חברת פייפאל. פרטי ההזמנה וכרטיס האשראי מועברים באמצעות שרת מאובטח כאשר הם מוצפנים בשרתים מאובטחים .

4. אישור הזמנה ומעקב משלוחים

לאחר אישור ההזמנה וביצוע התשלום, תתקבל הודעה על אישור קבלת ההזמנה. בנוסף, תשלח לדוא"ל של הלקוח הודעה על תחילת הטיפול בהזמנה. רק ממועד משלוח האישור הנ"ל מתחילים המועדים המפורטים בתקנון זה.

5. אספקת מוצרים

המוצרים יסופקו ללקוח בזמן ובמחיר שמוגדר ליד כל מוצר ומוצר בתוך דף המוצר. ללקוח תינתן אפשרות לביצוע איסוף עצמאי וזאת בתיאום מראש ולפי הנחיות האתר בלבד. זמן אספקה הינו על פי ימי עבודה שאינם כוללים ימי שישי ושבת והחגים הרשמיים במדינת ישראל. אספקת מוצר לבית הלקוח תגיע באריזה שעברה ביקורות מוקדמות לגבי תכולתה וטיב וכמות המוצרים שבתוכה. במקרה בו לקוח יתלונן על אי קבלת מוצר שהגיע בחבילה, התלונה על כך חייבת להגיע באופן מיידי לאחר המסירה, להנהלת האתר על מנת שזו תפעל לאיתור הבעיה. חתימה על קבלת החבילה תהווה אישור לקבלת המוצר – ולכן חובה על הלקוח לבדוק את תכולת החבילה במועד מסירתה.היה ומוצר הגיע כאשר הוא פגום, אזי שהרוכש יוכל לסרב לקבל את החבילה .

6. מדיניות ביטולים והחזרות

הלקוח רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן")., ובין היתר:

א.     ביטול עסקה ייעשה תוך 14 ימים מקבלת המוצר. ניתן להחזיר כל מוצר בתוך 14 יום סגר באריזתו המקורית ולקבל את הכסף ששולם עבורו בחזרה, בניכוי עלויות האריזה והמשלוח.

ב.    הודעה על הביטול תימסר בפקס/דוא"ל/דואר. על אחריות הלקוח לוודא שההודעה הגיעה ליעדה.

ג.     בעת ביטול עסקה שלא עקב פגם או אי התאמה או בשל אי אספקת המוצר במועד שנקבע,  או כל הפרה אחרת של החוזה, כספו של הצרכן יושב לו תוך 14 ימים מקבלת הודעת הביטול, למעט דמי ביטול בשיעור 5% או 100 ש"ח לפי הנמוך ביניהם.

ד.    בעת ביטול עסקה עקב פגם או אי התאמה, או בשל אי אספקת המוצר במועד שנקבע, או כל הפרה אחרת של החוזה, לא ייגבו דמי ביטול, כספו של הצרכן יושב לו תוך 14 ימים מקבלת הודעת הביטול, המוצר יוחזר על חשבון החברה.

ה.     סנקסו תמסור לצרכן עותק של הודעת ביטול החיוב שמסר העסק לחברת האשראי.

ו.     האמור בסעיף זה לא יחול על הטובין והשירותים הקבועים בסעיף 14ג (ד) לחוק הגנת הצרכן.

7. ביטול עסקה ע"י האתר

סנקסו שומרת לעצמה הזכות לבטל עסקה בהתקיים התנאים הבאים: במקרה בו תימצא כל טעות ו/או טעות אנוש בהגדרת המוצר, בפרטיו, מחיר או כל פרט בפרסום המוצר. סנקסו, לפי שיקול דעתה הבלעדי, רשאית לא לאשר עסקה עם לקוח מכל סיבה שהיא.

8. אחריות

האחריות עבור חלק מהמוצרים באתר ניתנת על פי דין ע"י סנקסו ובחלק מהמוצרים האחריות ניתנת ע"י ספקים חיצוניים.

9. התחייבות הלקוח

הלקוח מתחייב לנהוג בתום לב וביושר בעת הרכישה ו/או ההזמנה כמו גם לאחר הרכישה והאספקה. הלקוח מתחייב להודיע על כל טעות במשלוח המוצר שקיבל או אם קיבל מוצר אחר בטעות או אם קיבל יותר ממוצר אחד שהזמין . לדוגמא: אם הלקוח קיבל לביתו שתי חבילות במקום אחת שהזמין או חבילה אחרת שאיננה מיועדת לו . היה וטעות כזו תתגלה על ידי האתר מתחייב הלקוח לשלם בעבור המוצר את הסכום וערכו ביום אותו קיבל את המוצר וזאת לפי מחיר מחירון החנות והאתר ביום קבלת המוצר אליו בפועל.

אישור הלקוח כי קרא את התקנון, מהווה גם אישור מצדו כי הבין את הוראות התקנון ומשמעותן, ומאשר את תוכנו ולא תהיה לו כל טענה כלפי הוראות התקנון.

10. הצהרת פרטיות

סנקסו מתייחסת בכבוד לפרטיות המשתמשים באתר האינטרנט שהיא מנהלת ומפעילה. תקנון ותנאי הפרטיות המוצגים באתר ילמדו את הלקוח מהי מדיניות הפרטיות הנוהגת באתר. הם סוקרים, בין השאר, את האופן שבו משתמשת סנקסו במידע, הנמסר לה על-ידי המשתמשים והלקוחות באתר או נאסף על-ידה בעת השימוש באתר.

תקנון הפרטיות מוצג במסמך נפרד באתר.

אישור הלקוח כי קרא את תקנון הפרטיות מהווה גם אישור מצדו כי הבין את הוראות התקנון ומשמעותן, ומאשר את תוכנו ולא תהיה לו כל טענה כלפי הוראות תקנון הפרטיות.

11. התמונות באתר

התמונות המועלות באתר הן לצורכי המחשה בלבד, בנוסף יתכנו הבדלים במראה, בגוון, בגודל וכיו"ב, בין המוצר כפי שהוא מוצג באתר לבין המצור בפועל. ולא תהיה ללקוח כל טענה ולא תוטל על סנקסו כל אחריות בשל כך.

12. סמכות עניינית לשיפוט

דיני מדינת ישראל יחולו על תקנון זה ועל כל הנובע ממנו או הכרוך בו, התקנון יפורש על פיהם, וכל סכסוך או שאלה משפטית בקשר אליו תובא להכרעה בערכאה השיפוטית המוסמכת באזור תל אביב בלבד.

13. ספקים

אנו עושים את כל המאמצים לעבוד מול הספקים הטובים ביותר מהארץ והעולם. איכות כל המוצרים נבדקת ע"י הצוות שלנו. כל המידע אודות המוצר המוצג באתר כולל שם המוצר, התיאור שלו והתמונות מסופקת ע"י הספקים עצמם. במידה ומצאת שאחת התמונות פוגעות או מפירות זכויות כלשהם אנא פנו אלינו ואנו נטפל בנושא.

14 . שינויים בתקנון האתר

סנקסו רשאית לשנות מעת לעת את תקנון האתר. אם יבוצעו בתקנון שינויים מהותיים תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית של האתר.

bottom of page